Tietosuoja

Tietoturva on meille tärkeä asia

Katto-kodit Oy noudattaa toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä ja täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Katto-kodit Oy käsittelee henkilötietoja ja muita arkaluoteisiatietoja huolellisesti pitäen huolta vastuullisena sosiaalialan toimijana tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä noudatamme ja kehitämme toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Katto-kodeilla henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on niiden käsittelyyn oikeus ja työtehtävät tätä edellyttävät.

Katto-kodit Oy luovuttaa tietojasi lainsäädännön tai oman suostumuksen perusteella kolmansille osapuolille vain silloin kun se on turvallisen palvelun tuottamiseksi välttämätöntä. Käyttäessämme palveluissamme yhteistyökumppaneita, vastaamme myös heidän toiminnastaan yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Katto-kotien toimittajien ja muiden ulkopuolisten tahojen tulee myös sitoutua noudattamaan lainsäädäntöä, tätä tietosuoja- ja tietoturvapolitiikkaa sekä tietosuojaa ja -turvaa koskevia ohjeita ehtona tehtäviensä mukaiselle pääsylle Katto-kotien tietojärjestelmiin ja niiden tietoaineistoihin. Katto-kotien toimiessa rekisterinpitäjänä edellytetään toimittajilta erillisen henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (tai liitteen) allekirjoitusta. Yksittäisiltä tietoja käsitteleviltä henkilöiltä edellytetään tietosuojasitoumuksen allekirjoitus, mikäli heille henkilön suostumuksella luovutetaan rekisteritietoja. Katto-kotien toimiessa henkilötietojen käsittelijänä solmitaan erillinen sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä meihin sähköpostilla tietosuoja@kattokodit.fi  tai postitse osoitteeseen Katto-kodit Oy, Vantaanpuistontie 5, 01730 Vantaa.