Katto-Kodit Oy

Yritysfilosofiamme ja millaiseksi näemme tehtävämme.

Katto-Kotien taustavoimilla ja henkilöstöllä on pitkä kokemus ihmisen auttamisesta ja asumispalveluiden järjestämisestä. Me Katto-Kodeissa pystymme auttamaan vaikeuksissa olevia kanssaihmisiä. Usein siihen tarvitaan turvapaikka, oma koti ja uusi suunta elämälle.

Uusi suunta vaatii uuden mahdollisuuden. Se edellyttää kannustusta, luottamusta ja usein myös ammattilaisten tukea. Katto-Kodeissa kunnioitetaan ihmistä yksilönä ja autamme häntä hyödyntämään sisäisiä voimavarojaan. Yhdessä toimien uuden suunnan löytäminen ja itsenäinen hyvä elämä on mahdollista. Oma ”Katto-Koti -osoite” on tuon jälleenrakennuksen yksi peruskivi.

Katto-Kodit tarjoaa uusia alkuja

Katto-Kotien hyvä maine perustuu osaavaan henkilökuntaan, ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen sekä kokemuksen tuomaan viisauteen. Niiden avulla on pärjätty ennenkin ja niiden avulla pärjätään myös tulevaisuudessa.