Paavonpirtti

Asumisen pelisäännöt

Asiakkaiden tulee selviytyä normaaleista arkielämän askareista kuten ruokahuollosta, lääkehuollosta, jos lääkitystä on, henkilökohtaisen hygienian hoidosta ja ympäristön siisteydestä huolehtimisesta, itsenäisesti.

Luonnollisesti asukasta koskevat kaikki yleiset yleistä asumismukavuutta ja toisten huomionottamista koskevat säännöt ja rajoitukset.

Henkilökunta ohjaa Paavonpirtissä asumiseen liittyvissä asioissa tarvittaessa. 

Tarkempia asumiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja löydät osiosta Asuminen/Asut jo.