Ollinpirtti

Kuntoutuksen pelisäännöt

Asuminen ja kuntoutus

Ollinpirtit ovat päihteettömiä yksiköitä ja asukkaita tuetaan päihteettömän elämäntavan rakentamisessa yhteistyössä päihdepoliklinikoiden kanssa. Ollinpirtteihin hakeudutaan asukkaaksi päihdeklinikan ohjaamana.

Asukkaat kiinnittyvät Ollinpirtin asukasyhteisöön ja talon tapoihin, mutta yhtä tärkeänä pidämme myös päihteettömän verkoston rakentamissa Ollinpirtin ulkopuolelle. Ollinpirtissä asuminen on luonteeltaan tilapäistä ja asukkaita tuetaan kunkin yksilöllisellä polulla kohti omaa asuntoa. Asuminen Ollinpirtissä perustuu asukkaan kanssa tehtävään asumissopimukseen ja hänelle luotuun yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Kaikki Ollinpirttiin tulevat asukkaat haastatellaan ennen asumispaikan myöntämistä ja muuttoa. Alkuhaastattelussa selvitetään asukasehdokkaan asumistilannetta, päihdehistoriaa, hoitokontakteja sekä motivaatiota siirtyä päihteettömään asumiseen.

Ollinpirttiin tulevan asukkaan on selviydyttävä itsenäisesti liikkumisestaan sekä muista arjentaidoista. Asukkaan on pystyttävä huolehtimaan itsenäisesti myös mahdollinen lääkitys. Liikuntarajoitteisille Ollinpirttien tilat eivät sovi.

Molemmissa kiinteistöissä on henkilökunta paikalla virka-aikaan. Muina aikoina asukkaiden tukena on päivystyspuhelin.