Ollinpirtti

Päihdehuollon asumispalvelua

Joskus ihminen saattaa tarvita paikkaa, josta katsoa maailmaa uusin silmin. Paikkaa, jossa toipua turvallisessa ympäristössä ja järjestellä elämää. Paikkaa, jossa jokaiseen uskotaan ja jossa jokaista tuetaan omissa tavoitteissaan. Paikkaa, jossa jokainen kohdataan lämmöllä.

Tervetuloa Ollinpirttiin

Päihdehuollon asumispalvelua Helsingissä

Ollinpirtti tarjoaa asukkaalleen paikan toipua ja kuntoutua päihteettömässä ympäristössä. Ollinpirtti on valinta sinulle, joka olet motivoitunut päihteettömyyteen ja tarvitset paikan, josta käsin rakentaa raitista arkea. Ollinpirtissä sinulla on tukenasi osaava henkilökunta ja tiivis asukasyhteisö, jotka jakavat arkea kanssasi ja auttavat mahdollisissa haasteissa. Asuminen Ollinpirtissä on luonteeltaan tilapäistä ja tavoitteena on, että Ollinpirtistä siirrytään pysyvämpään asumismuotoon. Asumisajat Ollinpirtissä kuitenkin vaihtelevat kunkin yksilöllisen tilanteen vuoksi.

Ollinpirtissä asuminen perustuu asumissopimukseen ja kunkin asukkaan kanssa tehtävään yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan. Henkilökunta työskentelee asukkaiden kanssa tiiviisti – kunkin yksilöllisen tarpeen mukaan. Jokainen asukas osallistuu myös viikoittain asukaskokoukseen sekä vertaistyöntekijän vetämään Woima-ryhmään, jonka tavoitteena on auttaa kohti raitista huomenta. Tarvittaessa asukkaalla on myös mahdollisuus yksilökeskusteluihin vertaistyöntekijän kanssa. Asumisen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä päihdepolin tai muun lähettävän tahon kanssa ja lähdetään mielekkään tekemisen kautta rakentamaan uutta päihteetöntä elinpiiriä.

Ollinpirtissä keskitytään päihteettömän elämäntavan ja verkoston rakentamiseen, harjoitellaan arjentaitoja ja selvitetään laaja-alaisesti asukkaan elämäntilannetta. Asumisen aikana asukasta tuetaan kiinnittymään myös eri toimijoiden tarjoamiin päihteettömyyttä tukeviin palveluihin, jotka kantaisivat myös Ollinpirtissä asumisen jälkeen.

Asukkaaksi Ollinpirttiin

Ollinpirtin palvelut on tarkoitettu päihdekuntoutujille. Kuntouttavassa korvaushoidossa oleville Ollinpirtissä on 2 paikkaa. Ollinpirtin asukkaaksi otetaan miehiä sekä naisia. Meille on mahdollista muuttaa myös lemmikkieläimen kanssa. Soita, ja kysy lisää!

Asuminen Ollinpirtissä edellyttää kunnan sijoituspäätöstä sekä päihdepoliklinikan asiakkuutta. Kaikki mahdolliset asukkaat haastatellaan ennen muuttoa Ollinpirttiin. Alkuhaastattelussa kartoitetaan asiakkaan kokonaistilannetta, motivaatiota päihteettömyyteen ja palvelun sopivuutta asiakkaalle. Ajan alkuhaastatteluun voit varata numerosta 020 7497230.

Sovellut asukkaaksi, jos

  • sinulla on motivaatio päihteettömyyteen
  • olet ollut jo hetken päihteittä
  • suoriudut arjenaskareista melko itsenäisesti
  • pystyt huolehtimaan itsenäisesti lääkehoidostasi
  • olet vailla asuntoa
  • tarvitset päihteettömän asuinympäristön
  • sinulla on päihdepoliklinikkakontakti